Brohodekonferansen høst 2020 blir både digital og fysisk!

Foto: NTNU

Etter en vår og sommer med lite fysiske møteplasser er det en glede å invitere til Brohodekonferansen Høst 2020, som i år blir både fysisk og digital!
Dette blir en innholdsrik dag der næring, utdanning og vitenskap møtes.
Foredrag og interaktive sesjoner vil skape nye ideer til økt samspill med studenter – og styrke innovasjonstakt i havbruk.

Konferansen gjennomføres fysisk på Clarion Hotel Trondheim onsdag 28. oktober kl. 10-15.

Blant foredragsholderne finner vi:

  • Siri Carson – NTNU
  • Kristin F Strømskag – Frøya kommune
  • Arnfinn Aunsmo – Barbekken
  • Bård Skjelstad – Scale
  • Stig Omholt – NTNU
  • Astri B Holan – AquaOptima/Scale AQ
  • Jon Funderud – SES
  • Jon Arne Grøttum – Sjømat Norge
  • Ryder Ramos – RhyAkva

Pga smitteverntiltak vil det være begrenset antall fysiske plasser på konferansen.

Se invitasjon!

PÅMELDING | PÅMELDING FOR STUDENTER