Evner din virksomhet å utnytte mulighetene som ligger i en bærekraftig utvikling?

I samarbeid med BDO kan NCE Aquatech Cluster nå tilby din bedrift muligheten til raskt å få status på din bedrifts modenhet i arbeidet med bærekraft.

FNs mål for bærekraftig utvikling, ofte referert til som UNs SDG, former fremtidens virksomheter over hele verden. Uansett hvilken sektor eller størrelse virksomheten din har, vil en vellykket implementering av bærekraftsmålene styrke virksomhetens evne til å gjøre forretning og bygge markeder over hele verden. Samtidig vil virksomheten dra nytte av å levere nye og mer bærekraftige løsninger.

NCE Aquatech har siden oppstart i 2017 hatt mål om å bidra til økt bærekraftig vekst innenfor havbruksnæringen og tilhørende leverandørindustri. Med bakgrunn i et pågående strategiarbeid settes bærekraft ytterligere på agendaen, og målet er at klynga skal gjennom strategiarbeidet bistå havbruksleverandørene med å løfte bærekraft som et konkurransefortrinn. Et av de første tilbudene for et utvalg av våre medlemsbedrifter er muligheten til å måle bedriftens modenhet innenfor bærekraftig utvikling.

Ved å svare på noen enkle spørsmål vil du motta en statusrapport på din bedrifts «modenhet» innenfor bærekraft og se status for hvordan dere i dag evner å jobbe i tråd med FNs mål. Rapporten vil ta for seg seks områder; Eksternt uttrykk, Interne forhold, Leverandørkrav, Operasjonelle prosesser, Produkter & Tjenester og Forretningsmodell, samt gi en status for din virksomhet på en skala med fem nivå. Du vil også få noen gode tips til hvordan din bedrift kan ta bærekraftsarbeidet et steg videre.

Klyngen vil få tilgang på resultatene fra respondentene av undersøkelsen på et aggregert nivå. Resultatene vil bli benyttet til å innrette arbeidet i klyngen, og våre aktiviteter, slik at det vil gi størst mulig nytte for våre partnerbedrifter.

Lenke til undersøkelsen: https://u.bdo.no/sit-proto.  (Lenken er åpen til 15. oktober)

Undersøkelsen er utarbeidet av BDO Norge og er en pilot i arbeidet med å utvikle et godt verktøy som SMB-segmentet. Undersøkelsen er derfor utformet på engelsk, og det tar ca. 15 minutter å svare. All informasjon blir ivaretatt i samsvar med personvern og GDPR-krav. Hvis du etter mottak av din personlige rapport vil diskutere innholdet, eller hvis du har spørsmål, vil vi gjerne gi en uforpliktende virtuell gjennomgang. Ta kontakt med Mia Kiønig Vollan ([email protected]) eller Merete Gisvold Sandberg ([email protected])