Søker bedrifter til prosjekt!

9 av 10 kundereiser starter med et søk på nett, også i leverandørindustrien. Hvordan er din bedrifts salgsprosess tilpasset dette?

I samarbeid med klyngene GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea inviteres Aquatechs partnerbedrifter til et pilotprosjekt innen digitale kundereiser. NB; Vi har tre plasser!

De siste årene har det blitt et stadig større fokus på digitale kundereiser, og den pågående pandemien har gjort det enda viktigere å tilpasse salgsprosessen til den digitale utviklingen. Covid-19 har stor innvirkning på verdensøkonomien og på norske eksportrettede bedrifter. Flere bedrifter er bekymret for fremtiden og frykter at ordrebøkene skal tørke inn. Samtidig ser vi at internasjonale arenaer, der en vanligvis møter kunder for å bygge relasjoner, i stor grad er stengt. Messer, kundemøter og besøk er vesentlig redusert og dette vil trolig fortsette igjennom 2021-2022. Dette krever nye kanaler og arbeidsformer for å treffe og bygge relasjoner til kundene.

Tre av våre internasjonalt rettede partnerbedrifter får mulighet til å delta på et 12 måneders innovasjonsprosjekt der de får kompetanseheving og hjelp til å utvikle en helhetlig digital strategi for kundereiser i sin bedrift. Bedriftene får rådgiving og praktisk bistand til innføring av nye datadrevne metoder og digitale verktøy for «Inbound» salg, markedsføring og kundeoppfølging, i egen bedrift.

Oppstart er lagt til november/desember 2020.

Les mer og meld deg på!