Flere nye sentre for forskningsdrevet innovasjon

Nofima skal utvikle smarte, optiske sensorer for måling og digitalisering av matkvaliteten direkte på produksjonslinja Foto: Jon Are Berg Jacobsen / Norfima.

SINTEF, NTNU og Nofima fikk tidligere i år støtte fra Forskningsrådet til å opprette ti nye senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

De nye sentrene får finansiering i inntil åtte år, og startet opp nå i høst.

Målet med SFI-ordningen er mer innovasjon og verdiskapning i næringslivet.

– Forskning og utvikling er avgjørende for at norsk næringsliv kan gjenreise de jobbene vi hadde før krisen traff oss, men også for å kunne skape nye arbeidsplasser og bidra til omstilling. Vi har som mål at Norge skal være et av de mest innovative landene i Europa. Da er det viktig å koble forskning og næringsliv nettopp slik vi gjør i SFI-ordningen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

10 SFI-er

I fjor mottok Forskningsrådet 70 søkerkonsortier om SFI-midler. 22 av søknadene ble innvilget, og ti av disse gikk altså til Sintef, NTNU og Nofima.

– Sentrene er viktige spesielt for nye næringer der behovet for forskningskompetanse og teknologiutvikling er stort. Ved å satse langsiktig på samarbeid mellom næringsliv og forskning, legger vi et godt grunnlag for grønn omstilling og fremtidig sysselsetting, sier administrerende direktør i Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen.

NTNU er vertsinstitusjon for følgende SFI-er:

  • SFI Autoship – Autonomous ships.
  • SFI NORCICS – Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors (NORCICS).
  • SFI Norwegian Centre for Research-Based Artificial Intelligence Innovation (CRAI)
  • SFI Centre for Geophysical Forecasting – CGF.
  • SFI PhysMet – Centre for sustainable and competitive metallurgical and manufacturing industry

Sintef er vertsinstitusjon for følgende SFI-er:

  • SFI Harvest – Technologies for sustainable biomarine value creation.
  • SFI Blues – Floating structures for the next generation ocean industries.
  • SFI SWIPA, Centre for Subsurface Well Integrity, Plugging and Abandonment.
  • SFI Centre for Industrial Biotechnology.

Nofima er vertsinstitusjon for SFI Digital Food Quality.

– Spennende muligheter

– I Sintefs strategi er bidrag til økt konkurransekraft i næringslivet prioritert, og med en så god uttelling på søknadene får vi muligheten til å levendegjøre strategien vår innenfor flere fag- og markedsområder.

Det sier Hans Vanhauwer Bjelland, fungerende forskningssjef ved Sintef.

– Sintef og NTNU er til sammen vertsinstitusjoner for ni SFI-er. Hva tenker du det sier om Sintef og NTNUs posisjon og kompetanse?

– Dette viser at NTNU og SINTEF er verdensledende sammen. Sammen utgjør vi kjeden fra undervisning til innovasjon og kommersialisering, sammen med industripartnere. Vi får nå muligheten til å danne 9 nye landslag som skal utvikle fremtidens teknologi og bidra til det grønne skiftet og omstillingen av Norge. Dette vil komme miljøet og næringslivet til gode, men også innebære spennende muligheter for en ny generasjon av studenter. De er framtidige arbeidstakere og grundere som skal drive samfunnsutviklingen videre, sier Bjelland.

Også hos Nofima er de strålende fornøyd med å ha fått SFI.

– For oss er det både svært motiverende og viktig. Det betyr at vi kan tenke og jobbe langsiktig innen et fagfelt som er strategisk sentralt for oss og som vi har stor tro på at vil bli viktig for norsk matindustri i årene som kommer. Vi får samlet de viktigste aktørene innen FoU og bedrifter, og sammen vil vi bidra med tverrfaglig og relevant forskning som vil gi innovasjon.

Det sier Jens Petter Wold, seniorforsker hos Nofima.

– Hva er deres ambisjon for SFI Digital Food Quality?

– Helt konkret, så vil vi utvikle såkalte smarte optiske sensorer for måling og digitalisering av matkvaliteten direkte på produksjonslinja, gjennom verdikjeden. Denne informasjonen kan brukes til optimering av både prosesser og verdikjeder for økt lønnsomhet og reduksjon av matsvinn. Ambisjonen er dermed å bidra til innovasjon i form av nye sensorsystemer, forbedrede produksjonsprosesser og nye strategier for hvordan denne type kvalitetsinformasjon kan nyttiggjøres i moderne digitale systemer, sier Wold.

Les mer om SFI-ordningen og tildelingene her.