Gjentar suksessen med videreutdanning i RAS

RAS forsøksanlegg ved Senter for Fiskeri og Havbruk. Foto: Morten Bondø.

NTNU Videre sitt kurs i «Resirkulerende akvakultursystemer» (RAS), har vært et stort behov og en suksess. Nå kan du melde deg på til det neste kurset som starter i februar.

Så godt som alle nye landbaserte oppdrettsanlegg som bygges i Norge er resirkuleringsanlegg (RAS), og i tillegg bygges mange av de gamle gjennomstrømsanleggene om til RAS. Resirkulering reduserer vannbehovet betraktelig, gir muligheter for bedre energiutnyttelse, gjør det lettere å ta vare på og utnytte avfall, legger til rette for et godt bakterielt miljø og gir grunnlag for en mer kontrollert og forutsigbar produksjon både i ferskvann og sjøvann.

Den raske utviklingen og myndighetskravene har skapt et stort behov for kunnskapsløft i næringen. Dette kurset henvender seg til personer med ulike typer erfaring fra oppdrett som ønsker ekspertise på resirkuleringsanlegg. Ved å delta her kan de få en bred innføring i RAS og hvordan riktig vannbehandling bidrar til å skape et stabilt og optimalt vannmiljø i anlegget.

Dette tilbudet har virkelig befestet verdien av å ha anerkjente fagmiljøer innenfor flere kompetansefelt på banen for å øke formell kunnskap på RAS i næringen. Kurset har alltid vært fulltegnet, så det viser et stort behov blant næringsaktører. Hvis du er blant de som kjenner på dette behovet, anbefales det varmt å sette av tid til dette samlingsbaserte kurset.

Gå til NTNUs nettsider for ytterligere informasjon og påmelding HER.