Hør Optoscale presentere sanntidsanalyser av fiskevelferd for Europa!

Foto: Optoscale

Vår klyngepartner Optoscale er blant de fem utvalgte europeiske aktørene som vil presentere sin teknologi for fiskevelferd i neste EATiP Forum. Dette kan du følge med på torsdag den 26. november kl 10-12 CET.

Optoscale er kjent for konseptet Bioscope, som kan levere et fullstendig overblikk over biomassen i merden ved å bruke patentsøkt teknologi i verdensklasse. De har hatt mange tester opp mot slakteresultat, og avviket ligger i praksis innenfor kravet om 2% feilmåling i snitt. Og ikke nok med det. I vår lanserte de også programvaremodulen «OptoScale Welfare» som gjør det mulig å fjernovervåke og analysere velferden til fisken i sanntid uten manuell håndtering.

Optoscale er partner i NCE Aquatech Cluster. NCE Aquatech Cluster er medlem i EATiP (eatip.eu), et fellesskap av europeiske klynger og aktører innen akvakulturteknologi. I høst gikk disse klyngene sammen om å opprette EATiP Forum for formidling av det nyeste innen teknologi mellom klyngenes medlemmer på tvers av Europa.

Neste utgave av EATIP Forum har fått tittelen «Innovations to support fish welfare», og først på programmet står Optoscale’s CEO Sven Jørund Kolstø for å fortelle om Optoscale Welfare. Fra andre land presenteres nye sensorer for å måle distribuert flow i merder, monitorering av vannkvalitet med henblikk på fiskehelse, forbedret fôring av laks med «Smart system for Feeding Control» og AI-basert diagnose på fiskevelferd.

Vil du få med deg dette? Da kan du registrer deg HER og lese mer om programmet HER.

Forumet arrangeres i samarbeid mellom EATiP og det EU-støttede prosjektet AQUAEXCEL2020.