Opplæringstiltak for arbeidsledige som mangler fullført videregående opplæring

Som følge av koronapandemien har stortinget bevilget fylkeskommunene ekstra opplæringsmidler slik at flere kan fullføre videregående opplæring.

Tilskuddet skal benyttes til å gi målgruppen opplæringstilbud som gir muligheten til å oppnå studie- eller yrkeskompetanse. Fylkeskommunen har som målsetting å legge best mulig til rette for en fleksibel opplæring som tar utgangspunkt i deltakerens situasjon og opparbeidede kompetanse og erfaring. Deltakere kan fortsette opplæringen selv om statusen skulle ha endret seg fra arbeidsledig til «i arbeid».

Tiltaket skal primært gi arbeidsledige (permitterte eller ledige) som ikke har en rett til gratis opplæring (ungdomsrett eller voksenrett) og som ikke har oppnådd yrkes- eller studiekompetanse tidligere en mulighet til å oppnå studie- eller yrkeskompetanse.

Les mer på fylkeskommunens nettside.