EIT Food – åpen utlysning for prosjekter innenfor området «Bærekraftig akvakultur»

Formålet med utlysningen er å identifisere prosjekter som demonstrerer innovative, teknologiske og bærekraftige løsninger som løser spesifikke utfordringer i havbrukssektoren. De ønsker løsninger som bidrar til trygg og sunn sjømat av høy kvalitet. Prosjektene bør ta sikte på å transformere havbrukspraksis til bærekraftige sirkulære systemer langs hele forsyningskjeden.

Prosjektene må ha en klar kommersialiseringsstrategi, og må markedsføre ett eller flere produkter innen tre år etter prosjektgjennomføring. Søknadene som klarer dette på  kortere tid, vil bli prioritert. Alle prosjekt må også bidra til EIT Foods finansielle bærekraftsplan.

Utlysningen har tre obligatoriske steg.

0: Alle bedrifter som er interesserte i å delta i utlysningen må opprette en profil på EIT Food’s Innovation platform HYPE. Klikk her for å komme på registeringssiden.

1: Deretter må alle forslag fylles inn i et søknadsskjema (EIO) inkludert innovasjonsløsningen og forretningsmodellen for prosjektet. Innleveringsfrist: 25.01.21

2: Forslag som har fått positiv tilbakemelding etter forrige steg, får muligheten til å utarbeide et fullstendig forslag. Innleveringsfrist 21.03.21

Du kan lese mer om utlysningen her.