HAV 21 – En unik mulighet for bedrifter og studenter

Diskusjon rundt bordet under HAV-arrangementet i 2019, som legger til rette for et tettere samarbeid mellom studenter og næringa. Illustrasjonsfoto: Simen Langeteig

HAV har siden oppstarten etablert seg som et av Trondheims største havbruksarrangementer for studenter, og har vært fullbooket flere år på rad. Meld din interesse allerede i dag om du vil være sikret plass for å møte studentene. 

HAV 20 presenterte den nyeste forskningen
Under HAV20 møttes studenter og bedrifter på DIGS i Trondheim under temaet «Expanding a sustainable food choice for the future». Bedrifter som Mowi, Sealab, Scale, AKVA group og Sjømat Norge fikk presentert den nyeste forskningen på feltet fra NTNUs masterstudenter. Deltakerne fikk deretter diskutere flere av utfordringene havbruksnæringen står overfor, og hvordan disse bør løses fremover.

Leila Jafari var blant dem som presenterte masteroppgaven sin i biologi for deltakerne på HAV20. Hun forteller at hun fortsatt har kontakt med bedrifter som var interessert i oppgaven hennes.

HAV 21 følger opp Fiskeri- og sjømatministerens oppfordring.  
I dag jobbes det aktivt med å få på plass planene for neste års arrangement. Også dette året står klimaendringene på agendaen. Nå under temaet «Hvordan kan næringen bidra til 1,5 graders målet».

I oktober skrev Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en kronikk på NRK at Sjømatnæringen vil være et av Norges viktigste bidrag til det grønne skiftet. Videre sier han at vitenskap må være bunnplanken i en bærekraftig utvikling av havbruket.

Dette vil arrangørene for HAV følge opp gjennom å være et møtepunkt mellom studentene ved NTNU og bedrifter fra næringen.

«Dette er en gyllen mulighet for næringslivet til å møte engasjerte og interesserte studenter, og vise frem og diskutere sitt arbeid rundt et spennende og viktig tema vi står overfor fremover», sier Tina Berntsen Flobak, Nestansvarlig for HAV21.

Mål om fysisk treffpunkt, men med digitale back-up løsninger
Arrangementet skal etter planen holdes på Lager 11 i Trondheim, 3 mars 2021. Dersom covid smitten skulle øke vil arrangementet i stedet holdes digitalt gjennom plattformen Graduateland.

«Vi har løpende dialog med både kommunen og lokalet for å sørge for at dette arrangementet følger alle retningslinjer», sier smitteverns-ansvarlig for arrangementet Maria Lægdene Næss.