Ny rapport om havdata til bruk i innovasjon

Nå er det sluppet en sluttrapport på hvordan marine data fra åpen kilde kan støtte opp om akvakultur i Nord-Atlanteren. 

Se rapporten her og et sammendrag om relevansen for bl.a. norsk akvakultur her.

I oktober ble det holdt en  workshop for å utforske mulige bruksområder for åpen kilde marine miljødata med tanke på å innovasjon i akvakultursektoren i den Nord-Atlantiske regionen. Er det mulig å sette opp en samarbeidsplattform for å samle data på ett sted og på en standardisert, strømlinjeformet og harmonisert måte, hvor en også løser utfordringene med eierskap til dataene? Dette kan gjøre det lettere å utvikle dataprodukter, verktøy og metoder for drift av akvakultur i takt med økosystemet.

Datasenter-representanter, brukere av Copernicus/EMODnet, akvakultur-produsenter, teknologi- og serviceleverandører, myndigheter og modellører på lokalt nivå deltok  i denne todagers workshopen.

The report is also available here: Copernicus – Marine environment monitoring service