Løfter i flokk for EU-satsning innen akvakultur

I det uvanlige året 2020 har EATiP jobbet aktivt med å få akvakultur opp på agendaen i Europa’s Green Deal og Horizon Europe. Støtte og engasjement fra medlemmene har vært et viktig fundament. Les mer om dette i EATiP’s oppsummering av 2020.

Hovedpunkter:

  • Hvem er EATiP (tilknyttede organisasjoner, medlemmer, klynger mm)
  • Rådgivning/samarbeid inn mot EU (Green Deal, Horisont Europa mm)
  • Havdata (Copernicus)
  • Prosjekter
  • EATiP Forum
  • Internasjonalt samarbeid, bl.a. over Atlanteren (Brazil, Sør-Afrika m fl)