POCOPLAST bygger kunnskap – vil gi havbruksplast ny verdi

For et år siden kunne vi juble over NFR-bevilgning til POCOPLAST. Nå er prosjektet godt i gang og profilert i TU og Gemini.

Plast på avveie er en av vår tids største miljøutfordringer, og det har vært krevende for næringsaktører å vite hva slags plast som er tilgjengelig hvor og i hvilke mengder for resirkulering og gjenbruk. I forskningsprosjektet POCOPLAST jaktes det kunnskap om barrierene som gjør det slik, og om hvordan disse kan fjernes ved samarbeid – med havbruket som eksempelnæring. NCE Aquatech Cluster støtter opp om dette prosjektet, da det er viktig med oppbygging av en slik kunnskap hos våre forskningspartnere og i næringen.

POCOPLAST ble i desember omtalt av prosjektledelsen i en kronikk i TU, og denne ble gjengitt i Gemini. Se artikkelen her. Se gjerne også omtale fra da prosjektet fikk innvilget støtte fra Forskningsrådet, her.