Bli med på TechFood 2021 18. februar – Automatisering og digital innovasjon for økt bearbeiding av mat i Norge

Vil roboter i nær fremtid klare å utføre kompleks bearbeiding av råstoff, eller renhold av maskiner, som i dag kun utføres av mennesker? Hvordan skal den digitale innovasjonen fortsette? Og hvordan kan dette bidra til en mer bærekraftig matproduksjon i Norge?

Dette er tema som berøres i TechFood 2021 som går av stabelen 18. februar kl. 10:00. Konferansen gjennomføres digitalt. Meld deg på!

SINTEF Ocean leder arrangementet sammen med SINTEF-konsernsatsningen Mat og Agri.

Her kan du se hele programmet!

NCE Aquatech Cluster vært med i arrangementskomiteen sammen med Sinkaberg Hansen, Fatland, Fremtidens Industri, Norsk Landbrukssamvirke, SINTEF Ocean, SINTEF Digital og SINTEF Manufacturing.