Brohode Havbruk 2050 Samspillserie 2021: Lunsjwebinar – Nærings-ph.d.

Våren 2021 blir den tradisjonelle Brohodekonferansen erstattet med en serie lunsjwebinarer. Vårens første lunswebinar blir arrangert 3. mars. og vil ha nærings-ph.d som tema.

Lunsjwebinarene er åpne for alle interesserte og varer en time.

Dypdykk i caser

Bedrifter som satser på kunnskapssamarbeid har et hode foran i utviklingen. Men kan en stipendiat gi økt verdi for selskapet mitt? Kan jeg kombinere spisskompetansen min med en jobb i næringen? Kan vi samarbeide i et prosjekt med felles ressurser?

Smart bruk av nærings-ph.d. som verktøy kan skape nye muligheter for både bedriften, kandidaten og forskningsgruppen.

På møtet får du et dypdykk i noen reelle nærings-ph.d. caser, med muligheter og flaskehalser, erfaringsutveksling og forslag til hvordan du kan benytte deg av verktøyet. Slik er du med å bygge opp en offensiv havbrukssektor i regionen som aktiv tar i bruk forskning.

Se program og meld deg på HER.