Har din bedrift et mulig forskningsprosjekt innen fiskehelse?

NTNU, Sjømat Norge, SINTEF Ocean, Veterinærinstituttet og NCE Aquatech Cluster er sammen med tre andre europeiske universitet partnere i Erasmus Mundus masterprogrammet Health Management in Aquaculture (AquaH). Gjennom AquaH skal masterstudenter gjennomføre internship/forskningsprosjekt på inntil 200 timer ute i bedrift innen temaet «Health and Ecosystem». Typiske tema kan være helse i akvakultur, helse-RAS og lakselus med mer. Et slikt forskningsprosjekt kan videre lede inn på et masterprosjekt med en timeramme på 800 timer.

Internship prosjektene skal eies av bedriftene, mens universitetene bidrar til veiledning og evaluering (gjennomføring). De første internship prosjektene skal ha oppstart høsten 2022, og masterprosjektene våren 2023.

Er dette av interesse for din bedrift? Ta kontakt med oss.