POCOplast-prosjektet, WWF og Sjømat Norge deler siste nytt innen plast i havbruk

Henrik Brynthe Lund (SINTEF Digital), Silje Sørfonn Moe (WWF Verdens naturfond) og Brit Uglem Blomsø (Sjømat Norge) vil legge frem sine syn på hvordan oppdrettsnæringen best kan håndtere plast på en ansvarlig måte, og hvordan et godt regelverk kan bidra. Foto: SINTEF, WWF og Sjømat Norge.

Førstkommende fredag kl 11-12 får du svaret på hvordan disse tre aktørene jobber med å frembringe kunnskap og tiltak som kan bidra til at havbruksnæringen lykkes med ansvarlig bruk av plast.

Både barrierer, muligheter, regelverk og tiltak angår teknologileverandører, produsenter og andre aktører i sjømatnæringen. Spis lunsj med kollegene mens du blir oppdateres med disse spennende foredragene!

  • Muligheter og barrierer for gjenvinning og gjenbruk av hardplast fra havbruket v/Henrik Brynthe Lund (SINTEF Digital)
  • Hvordan kan utvidet produsentansvar spille en rolle i kampen mot plastforsøpling? v/Silje Sørfonn Moe (WWF Verdens naturfond)
  • Sjømat Norge sitt engasjement i havbruksnæringens håndtering av plast v/ Brit Uglem Blomsø (Sjømat Norge)

Se mer detaljer og meld deg på HER.