Skal sikre tettere kobling mellom Val Vgs, høyere utdanning og næringslivet

Foto: Val Vgs

Trøndelag fylkeskommune har innvilget støtte til et samarbeidsprosjekt som skal sikre tettere kobling mellom Val Vgs, høyere utdanning og næringslivet. Målsettingen er å etablere varige strukturer som imøtekommer fremtidige behov for kompetanse, og som samtidig bidrar til videre utvikling og vekst innen næringsliv og samfunnsmessig sektor.

NCE Aquatech er sammen med Nærøysund kommune, Namdalkysten næringsforening og InnovArena samarbeidspartnere i prosjektet.

Vi gratulerer Val Vgs med støtten og oppfordrer samtidig våre partnerbedrifter til å vise interesse når dere framover vil bli involvert i samarbeidet.