Studentdeltakelse på TEKSET 2021

16. februar 2021 arrangeres TEKSET 2021, denne gangen som digital konferanse.

TEKSET Digital 2021 kan i samarbeid med Salmar, Cermaq, Norway Royal Salmon, Lerøy Seafood Group, MOWI og NCE Aquatech Cluster gi 70 studenter gratis tilgang.

Årets tema er «Helhetlig produksjon av laks – hvordan kan settefiskproduksjon bidra til redusert dødelighet i sjø?»

TEKSET Digital 2021 vil sette søkelys på en helhetlig tankegang i produksjon av settefisk gjennom biologiske og teknologiske løsninger for bedre fiskevelferd, vannkvalitet og biosikkerhet for å sikre gode prestasjoner i sjø. Hvordan kan settefiskproduksjonen bidra til redusert dødelighet i sjø? Endelig program finner du HER.

Meld deg på nå, da det er første mann til mølla som gjelder!