Kick-off for Horisont Europas innovasjonspilar

Horisont Europa er verdens største finansieringsprogram for forskning og innovasjon. Innovasjon Norge og Forskningsrådet inviterer 9. mars norske oppstartsbedrifter, små og mellomstore bedrifter (SMB) og forskere til å sparke i gang innsatsen mot European Innovation Council (EIC).

Hvem bør melde seg på?

Norske oppstartselskaper, SMB-er og forskere som jobber med grunnleggende teknologiutvikling («deep tech») eller banebrytende innovasjoner.

Horisont Europa innebærer store muligheter for norske aktører. Programmet er delt inn i tre pilarer, og på dette arrangementet kan du bli bedre kjent med mulighetene for finansiering innen Pilar 3: Innovativt Europa.

Webinaret tar for seg de ulike finansieringsmulighetene rettet mot SMB-er, oppstartselskaper og forskning.

 

Pilar 3 i Horisont Europa

Pilar 3 – Innovativt Europa skal sikre bedrifter og innovatører tilgang til finansering i form av tilskudd og kapital, tilgang til nettverk og tilgang til de beste partnerne i Europa. Pilar 3 består av tre hovedkomponenter:

European Innovation Council (EIC): De to største finansieringsordningene er EIC Pathfinder og EIC Accelerator. Pathfinder finansierer tverrfaglige forskningsprosjekter på gjennombruddsteknologier og banebrytende innovasjoner. EIC Accelerator tilbyr tilskudd og egenkapital opp til 17,5 millioner euro til teknologibaserte oppstartselskaper eller SMB-er som jobber med innovasjoner med stort internasjonalt markedspotensial.

European Innovation Ecosystems: Har som mål å bygge opp og skape bedre samarbeid mellom aktører i det europeiske innovasjonsøkosystemet. Initiativene er rettet mot både bedrifter, næringsklynger, akademia og investormiljøer.

European Institute of Innovation and Technology (EIT): EIT fokuserer på å integrere forskning, høyere utdanning, næringsliv og entreprenørskap og tilbyr finansiering innenfor tematiske områder som helse, klima, energi, digital og mobilitet.

Temaer som dekkes:

 • Hvilke muligheter finnes for norske aktører i Horisont Europas Pilar 3 Innovativt Europa og hva skal til for å oppnå suksess?
 • Møt forskere og bedrifter som har lykkes med å motta EU-finansiering og lær av deres erfaringer.
 • Hvordan kan Innovasjon Norge og Forskningsrådet hjelpe?

Program

Del 1

 • Iselin Nybø, Næringsminister, Nærings- og fiskeridepartementet
 • Anita Krohn Traaseth, medlem i EIC Advisory Board
 • Håkon Haugli, administrerende direktør, Innovasjon Norge og Mari Sundli Tveit, Administrerende direktør, Forskningsrådet

Del 2

 • Introduksjon til Pilar 3 «Innovativt Europa»
 • EIC Pathfinder: Pål Malm, Nasjonalt kontaktpunkt for EIC, Norges forskningsråd
 • EIC Accelerator: Maria Erdal Askim og Kathleen Myklatun Skarbøvik, Nasjonalt kontaktpunkt for EIC, Innovasjon Norge
 • Europeiske innovasjonsøkosystemer: Mathias Aguirre Havgar, leder for Innovasjon Norges EU-team
 • European Institute of Innovation and Technology (EIT). Waqar Ahmed, Nasjonalt kontaktpunkt for EIT, Norges forskningsråd

Arrangører: Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Tid: 9. mars klokken 09:00 til 11:00

Frist for påmelding: 8. mars.

Arrangementet er gratis. 

Trykk her for å påmelding.