Lunsjwebinar om oppgavesamarbeid

Våren 2021 blir den tradisjonelle Brohodekonferansen erstattet med en serie lunsjwebinarer. Vårens andre lunsjwebinar blir arrangert 7. mars. Tema denne gangen er oppgavesamarbeid.

I løpet av det én time lange webinaret blir det blant annet en presentasjon om oppgavesamarbeid og NTNU Bridge Aquaculture.

I tillegg blir det en paneldebatt med representanter fra næringslivet, akademia og studenter.

Disse deltar i paneldebatten:

  • Martin Søreide – Technical Director, Scale AQ.
  • Solveig Gåsø – Konsernleder fiskevelferd, Frøy.
  • Bjørn Egil Asbjørnslett – Professor, IMT, NTNU.
  • Hilde Storhaug – CSO, Norcod.
  • Kjell Inge Reitan – Professor, Institutt for biologi.
  • Preben R. Antonsen – Student.

Meld deg på lunsjwebinaret her.