Bedriftsvennlige EU-prosjekter – Hva er nytt og hvordan ta steget?

EU har i overgangen til sitt nye rammeprogram Horizon Europe forenklet og fornyet programmene sine, og ønsker nå mer innovasjon og økt verdiskaping. Dette fører til at SMB-er får en mer sentral rolle i prosjektene. EU-prosjekter gir god finansiering og åpner dører til internasjonale samarbeid og markeder. Dette webinaret gir en enkel og praktisk rettet introduksjon til mulighetene.

Bedrifter kan søke egne EU-prosjekter, prosjekter i samarbeid med noen få andre, eller hekte seg på store prosjekter som ledes av erfarne aktører, som universiteter eller forskningsinstitutter. Det er også mulig å få midler og rådgivning av Innovasjon Norge og Forskningsrådet til søknadsarbeidet. En gulrot til, er at selve søknadsprosessen gjerne også er utviklende og tydeliggjørende for bedriftens mål, strategier og planer. For de som er skremt av byråkrati-ryktet, kan det være godt å vite at systemet nå er forenklet, og at det finnes hjelp der ute.

Hva er nytt og fordelaktig for bedriftene i 2021, og hvordan gripe mulighetene i praksis? Dette vil EU-rådgiver Ida Kallmyr Lerheim gi en lettfattet oversikt over, og Hallstein Baarset vil dele sine praktiske erfaringer fra bedriften Waister sine aktiviteter inn mot EU.

Målet med webinaret er å senke terskelen for bedrifter som ønsker å bli kjent med mulighetene og ta steget ut i det internasjonale markedet gjennom EU-finansiering og samarbeid.

Webinaret er kun for NCE Aquatech Clusters partnere. 

Meld deg på her!

Program 

11.00 – 11.05 Velkommen og introduksjon

11.05 – 11.30 Hvilke muligheter finnes for bedrifter i Horisont Europa, og hvordan gripe  mulighetene i praksis? Ida Kallmyr Lerheim, EU-rådgiver, Renergy Cluster og Fremtidens Industri AS

11.30 – 11.45 En SMB’s erfaring med EU-prosjekter. Hallstein Baarset, CFO – Aquaculture Manager, Waister AS

11.45 – 12.00 Spørsmål, diskusjon, oppsummering.

Foredragsholderne

Ida Kallmyr Lerheim Foto: FI AS

Ida Kallmyr Lerheim ble nylig ansatt i Fremtidens Industri AS som EU-rådgiver som resultat av at Renergy Cluster (tidligere fornybarklyngen) fikk innvilget støtte til EU-rådgiver av Innovasjon Norge. Hun har en mastergrad i Europastudier fra NTNU, og har jobbet som EU-rådgiver i Brussel, i Innovasjon Norge, og senest ved Fakultet for Informasjonsteknologi og Elektroteknikk på NTNU. Ida har solid erfaring fra EU-prosjekter og har jobbet med søknader, prosjektgjennomføring og posisjonering i H2020 innenfor alle tre søylene av rammeprogrammet. Hun har også vært kursholder i H2020 søknadsstøtte og prosjektetablering på vegne av Forskningsrådet.

 

 

Hallstein Baarset
Foto: Waister AS

Hallstein Baarset har bakgrunn som MSc/siv.ing i industriell økonomi fra NTNU. Han er idag CFO og Aquaculture Manager i Waister AS. Hallstein deltar på vegne av Waister i det europeiske forskningsprosjektet GAIN (Green Aquaculture INtensification) med støtte fra Horisont 2020, som har gitt bedriften internasjonale kontakter i flere land. Waisters innsats i prosjektet er rettet mot løsninger for å omgjøre slam fra landbaserte og andre lukkede oppdrettsanlegg til verdifull gjødsel, samt forbedret håndtering av dødfisk fra oppdrettsanlegg både på land og i sjø. Han har også nyttige erfaringer å dele fra andre søknadsprosesser inn mot EU.