HAV21 – nettverksbygging på digital plattform

Da var det første heldigitale HAV arrangementet gjennomført, og la oss starte med å si at dette har vært en læringsprosess for alle involvert, skriver Hanna Ness fra Volvox & Alkymisten!

Både oss som arrangører, bedrifter og studenter har måttet tenke nytt og tilpasse oss nye løsninger det siste året, og HAV var intet unntak. For vi som arrangerte var det å både lære Graduateland selv som plattform, samt det å lære det bort en utfordring. Derimot har vi hentet ut nyttig lærdom fra dette digitale arrangementet, hvor det viktigste punktet er at sjelen til HAV forsvant litt når det ble gjort heldigitalt, legger hun til.

Etter litt refleksjon, tror vi at vi har funnet ut av hvorfor- det skyldes at HAV skal ha mest fokus på erfaring- og informasjonsutveksling, hvor både bedrifter og studenter skal kunne lære og inspirere hverandre. Tidligere har vårt ønske være å – skape en plattform der næringa fikk diskutere utfordringer de står ovenfor sammen med fremtidens yrkesaktive (til daglig kjent som engasjerte studenter). Man skal ikke undervurdere fysiske møteplasser. De skaper rom for nettverksbygging, senker terskelen for å gå i dialog med nye og gir rom for lett mingling som ellers hadde blitt utelatt. Overføring til digitale plattformer kan være utfordrende dersom man ønsker å oppfylle de mulighetene fysiske møteplasser gir. Disse erfaringene tar vi med oss videre og ønsker å finne tilbake til det gamle HAV som bidrar til et tettere samarbeid mellom studenter og næringa. Skriver Ellie Johansen, NCE Aquatech Cluster.

Selv om Graduateland var en god plattform for nettverksbygging, hvor bedrifter og studenter fikk komme i kontakt med hverandre, forsvant denne inspirasjon- og erfaringsutvekslings- delen, som vi nå videre skal legge mer fokus på i kommende HAV arrangementer. Vi håper på at neste HAV arrangement kan gjennomføres fysisk, slik at vi igjen kan ha med diskusjoner, temaer og fokus på interessante problemer og løsninger havbruksnæringen står overfor. Disse punktene vil også stå mer i fokus hvis HAV igjen må være digitalt, da vi nå har lært mer om hva som gjør HAV til HAV!

Vi vil derimot ikke si at digitalt HAV var uten sine fordeler- selv om det ble mer fokus på nettverksbygging enn tidligere. Aldri har HAV hatt så mange forskjellige studieretninger på et arrangement, noe som vist oss hvor relevant denne dagen er for studenter. Fra tilbakemeldinger har vi opplevd at de fleste studentene og bedriftene syntes det var spennende å prøve noe nytt, men at terskelen for å initiere en samtale kan være noe høy for begge. Basert på disse tilbakemeldingene, vet vi nå at hvis vi må gjøre et heldigitalt arrangement igjen skal fokuset være mer på presentasjoner og mingling i felleskap, da vi ønsker å inkludere alle og senke denne terskelen for samtaler! Vi gleder oss til neste HAV, og ønsker å takke alle bedriftene som var med i år, da dette var en spennende og lærerik pilot prosjekt for oss alle.