Nytt styre valgt

Under NCE Aquatech Clusters årsmøte ble 28. april, ble det nye styret valg. 

Styret består nå av følgende medlemmer:

  • Styreleder: Karl Almås – Sintef Ocean
  • Styremedlem: Torstein Rønning – Fizzk
  • Styremedlem: Hanne Digre – SqaleAQ
  • Styremedlem: Trina Galloway – AquaGen
  • Styremedlem: Arne Guttvik – SalMar
  • Styremedlem: Lisbeth Plassen – Naviaq (ikke på valg)
  • Styremedlem: Klaus Hoseth – Stranda Prolog (ikke på valg)
  • Styremedlem: Torry Moe – Salmonor (ikke på valg)
  • Varamedlem: Yngvar Olsen – NTNU (ikke på valg)
  • Varamedlem: Asbjørn Husby – Xylem

Det nye styret ble enstemmig vedtatt.

Inge Forseth, Nina Santi, Astrid Buran Holan og Klemet Steen går dermed ut av styret.

NCE Aquatech Cluster vil takke de som nå går ut av styret for innsatsen!