Studenter kan få opp til 6000 kroner i støtte til oppgavesamarbeid

Studenter kan få støtte på opp til 6000 kroner. Foto: Regine Dotset Ringerud, NTNU

Vurderer du å inngå et oppgavesamarbeid med en bedrift som er langt unna studiestedet? Da kan det være greit å vite at det er mulig å få støtte til for eksempel reise og mat.

DistriktForsk er Trøndelag fylkeskommunes regionale satsing for å mobilisere flere distriktsbedrifter og distriktskommuner til å ta forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid og å øke kvaliteten på forskningsprosjektene.

Et av DistriktForsks mål er å utnytte kompetansen som finnes ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Derfor har de en ordning der studenter kan søke om støtte til sitt oppgavesamarbeid.

Siden 2017 har de gitt støtte til over 70 bachelor- og masteroppgaver.

Også mindre oppgaver

En student som har samarbeid med en eller flere bedrifter eller kommuner utenfor Trondheimsregionen, kan få dekket relevante utgifter som reiseutgifter, lab-utgifter eller lignende.

– Vi ser en økende bruk av virkemiddelet.

Det sier Frank Sandnes, Seniorrådgiver i Trøndelag fylkeskommune.

– Fram til nå har vi i all hovedsak innvilget støtte til oppgavesamarbeid i forbindelse med en bachelor- eller masteroppgave. Nå åpner vi også for å gi støtte til også mindre oppgaver. Fra i år av er det bestemt at vi ikke lenger bare skal støtte bachelor- og masteroppgaver, men også studentoppgaver som inngår i slike løp, sier Sandnes.

– Dette er et område vi har stort fokus på, og vi håper dette grepet vil stimulere til flere oppgavesamarbeid mellom studenter og bedrifter i Trøndelag, legger han til.

Ta kontakt med kompetansemeglerne

I Trøndelag er det studenter ved NTNU, Handelshøyskolen BI, Nord Universitet og Dronning Mauds Minne som kan søke om oppgavestøtte på inntil 6 000 kroner per prosjekt når de har samarbeid med bedrifter eller kommuner i Trøndelag.

– Det er kompetansemeglerne som fordeler midlene vi har til rådighet. Derfor må studenter som ønsker å søke om støtte til oppgavesamarbeid ta kontakt med kompetansemeglerne i det område bedriften de samarbeider med ligger, sier Sandnes.

Her er liste over kompetansemeglere i Trøndelag:

  • Rørosregionen Næringshage (Holtålen, Røros, Tydal og Selbu)
  • Nasjonalparken Næringshage (Oppdal og Rennebu)
  • Næringshagen i Orkdalsregionen (Skaun, Orkland, Rindal og Heim)
  • Blått kompetansesenter (for alle bransjer på Hitra og Frøya, og blå næringer i Trøndelag)
  • Fremtidens Industri (Indre Fosen, Ørland, Åfjord og Osen)
  • iNam, Tidligere Namdalshagen (Namsos, Overhalla, Grong, Flatanger, Fosnes, Nærøysund, Leka, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik og Lierne.
  • PRONEO (Verdal, Levanger, Stjørdal, Frostad og Meråker)
  • T:Lab (Steinkjer, Inderøy og Snåsa)
  • Tindved Kulturhage – Kulturnæring (geografisk uavhengig)

Les mer om DistriktForsk her.