Aktuelle ENOVA-tilskudd for havbruksnæringen

Sofie Møller, markedsrådgiver i ENOVA. Foto: ENOVA

ENOVA støtter både store og små prosjekter gjennom ulike tilskuddsordninger. For å få en oversikt over de ulike tilskuddene, inviterte NCE Aquatech Cluster ENOVA til å fortelle litt om de ulike ordningene.

– ENOVAs formål er å bidra til å nå Norges klimaforpliktelser og bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Det sa Sofie Møller, markedsrådgiver i ENOVA da hun startet sin presentasjon under lunsjwebinaret.

– Vi støtter teknologiutvikling og innovasjon som bidrar til lavutslippsamfunnet, fortsatte Møller.

Hun fortalte at ENOVA håper at alt de støtter skal være med å skape varig markedsendring.

– Vi støtter prosjekter som bidrar til å få teknologikostnaden ned, og til å få markedsvolumet opp, sa Møller.

Ulike ordninger

Under webinaret presenterte Møller støttetilbud som er aktuelle for havbruksnæringen.

  • Elektrifisering av sjøtransport: Støtte til å installere batterier om bord, med mulighet til å få støtte til energieffektiviserende tiltak i tillegg.
  • Landstrømsystem i eksisterende fartøy: ENOVA gir i en begrenset periode støtte til installasjon av landstrømsystem om bord.
  • Batteri i fartøy: ENOVA tilbyr faste støttesatser til batteriinstallasjon i fartøy innen fiskeri, havbruk og offshore. Det er også mulig å få støtte til landstrømsystem i fartøyet.
  • Landstrømanlegg: Bruk av landstrøm kutter utslipp og reduserer støy når skip ligger ved kai. Har fartøyet ditt batteri om bord, kan dette lades samtidig slik at også deler av seilingen bli utslippsfrie. ENOVA utlyser jevnlig konkurranser om støtte til å bygge infrastrukturen i havna.

ENOVA har også støttetilbud for bedrifter som vil utvikle ny klimateknologi for oppdrettsnæringen:

  • Pilotering av ny energi- og klimateknologi.
  • Fullskala innovativ energi- og klimateknologi.

Rask saksbehandling

– Det nyeste tilskuddet på fartøysiden er «Batteri i fartøy». Denne ordningen ble lansert i 2020. Her kan man få støtte til batterier til både nye og eksisterende fartøy, forklarte Møller.

Støtteordningen gjelder et utvalg fartøytyper: Brønnbåt, arbeidsbåt/servicebåt og transportbåt.

– Søknadsprosessen er lettbeint. Så lenge man har all informasjonen tilgjengelig, tar søknaden bare noen minutter, fortalte Møller.

Støtteprogrammet «Elektrifisering av sjøtransport» beskriver Møller som «storebror» til «Batteri i fartøy».

– Her kan man få støtte til batteri og andre effektiviseringstiltak. Tiltakene det søkes støtte til må være blant de mest energi- og klimaeffektive som er tilgjengelige på markedet, forklarte Møller.

Søknadsprosessen til denne støtteordningen er mer omfattende.

– Her er det flere søknadsfrister i løpet av året. Førstkommende er 18. juni, deretter 1. september, 1. november, og 15. desember.

For støtteordningen «Landstrømsystem i eksisterende fartøy», forklarer Møller at søknadsprosessen er lettbeint, har en automatisert saksbehandling, og at den har faste støttesatser.

Under denne ordningen kan man få støtte til:

  • Landstrøminstallasjon i henhold til NEK
  • IEC/ISO/IEEE 80005-1 (høyspent) eller
  • NEK IEC/PAS 80005-3 (lavspent.

– Ordningen som heter «Fullskala innovativ energi- og klimateknologi» gir støtte til teknologi som i bruk gir vesentlig reduksjon av klimautslipp, effektuttak, spesifikk energibruk, eller økt produksjon av energi fra fornybare kilder, fortalte Møller videre.

Teknologien skal være bedre enn kommersielt beste tilgjengelige teknologi og innovasjonen må være en vesentlig forbedring ut over des om er vanlig i bransjen.

Les mer om ENOVAs støtteordninger på deres hjemmeside.

– Forventningene ble innfridd

Med på lunsjwebinaret var Steinar Fossen fra Moen Marin. Verftet leverer båter med både hybrid og rene batterifremdrifts-løsninger.

– Vi har registrert en høy etterspørsel eller lav- og nullutslippsløsninger, fortalte Fossen.

Under lunsjwebinaret fortalte han om Moen Marins erfaring med ENOVA og deres støtteordninger.

– Det er kundene våre som får støtten, men vi hjelper ofte kundene våre å utforme søknadene til ENOVA, sa Fossen.

Han er ikke i tvil om at ENOVA og deres støtteordninger er viktig.

– Vår erfaring er at ENOVA spiller en viktig rolle, sa Fossen.

Han fortalte at de har hatt 15 prosjekter med støtte fra ENOVA.

– Innledningsvis har vi brukt støtteordningen som heter «Elektrifisering av sjøstransport». Nå har jeg hatt min første erfaring med den nye ordningen, «Batteri i fartøy». Jeg hadde en forventning om en foreklet søkeprosess, og forventningen ble innfridd. I tillegg var det en kort behandlingstid også, fortalte Fossen.

Her finner du Møllers presentasjon fra lunsjwebinaret (for de med tilgang til vår medlemsportal)