Brohode Havbruks lunsjwebinar: Forsker i bedrift

Våren 2021 blir den tradisjonelle Brohodekonferansen erstattet med en serie lunsjwebinarer. Vårens tredje lunsjwebinar blir arrangert 2. juni. Tema denne gangen er forsker i bedrift.

Tiltaket innebærer at en forsker oppholder seg en periode på minimum ti arbeidsdager i en bedrift. Oppholdet har en klar målsetting om å øke bedriftens kompetansenivå innenfor valgt område, og samtidig styrke relevansen i forskning og utdanning. I tillegg til å styrke nettverket mellom bedrift og fagmiljøet, har ulike pilotprosjekter i Brohodets regi vist at oppholdet har generert felles prosjekter, forbedret prosesser i bedriften og fått igangsatt nye samarbeidstiltak som studentoppgaver og kobling til undervisning.

Det er viktig at aktiviteten forankres godt i både bedrift og forskningsinstitusjonen / universitetet. Prorektor for nyskaping ved NTNU vil bidra med sitt syn på hvordan forsker i bedrift er ett av verktøyene som kan styrke og gi nytte for begge parter.

Les mer om ordningen forsker i bedrift her.

Agenda: 

11:00: Velkommen ved Alexandra Neyts, NTNU

11:05: Presentasjon av «Forsker i bedrift» ved Andreas Misund.

11:20: Paneldebatt: Bedrifters, forskeres og forskningsinstitusjonenes erfaring fra samarbeidet.

11:45: Åpen spørsmålsrunde.

Panelet består av følgende deltakere:

  • Toril Hernes, prorektor for nyskaping – NTNU.
  • Geir Antonsen, teknisk inspektør – Frøy.
  • Kari Attramadal, leder for FoU – Nofitech.
  • Andreas Skagøy, fiskehelsesjef, Måsøval.
  • William Naylor, forsker – SINTEF OCEAN.

Meld deg på lunsjwebinaret her.