Lunsjwebinar: ENOVA-tilskudd som akselererer bærekraft innen oppdrett

Er du involvert i utvikling eller bruk av fôrflåter eller fartøyer til oppdrett? Få med deg månedens lunsjwebinar om tilskudd fra ENOVA til nye energiløsninger! Hva kan ENOVA tilby, og hvordan sikrer bedrifter uttelling fra muligheten?

Lunsjwebinar | 19. mai | 11:00 – 12:00

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Formålet med webinaret er å formidle mulighetene som Enova gir og spennende prosjekterfaringer med Enova-tilskudd hos to klyngepartnere. Det glade budskap spres av Sofie Møller (Enova), Steinar Fossen (Moen Marin/Scale AQ) og Kristian Hjertvik (AQS) i samarbeid med Patrick Ramsberg (Skagen Ship Consulting).

Webinaret er for medlemmer i NCE Aquatech Cluster.

Meld deg på lunsjwebinaret her.

Agenda

11.00 – 11.05 Velkommen

11.05 – 11.30 Siste nytt om ENOVA-tilskudd til oppdrett v/ Sofie Møller, Markedsrådgiver i ENOVA

11.30 – 11.50 Erfaringer med ENOVA-tilskudd hos to bedrifter i NCE Aquatech Cluster:

11.30 – 11.40 Moen Marin v/ Steinar Fossen

11.40 – 11.50 AQS v/ Kristian Hjertvik (AQS) og Patrick Ramsberg (Skagen Ship Consulting)

11.50 – 12.00 Spørsmål og diskusjon

Om foredragsholderne

Sofie Møller. Foto: Enova.

Sofie Møller er ble utdannet som sivilingeniør ved NTNU. Masteroppgaven sin gjennomførte hun i tilknytning til prosjektet Energi i Havbruk, et samarbeid mellom Fornybarklyngen (nå RENERGY) og NCE Aquatech Cluster. Sofie kartla energibruk under ulike operasjoner innen sjøbasert oppdrett, med Johan Berg Pettersen som veileder. I dag jobber hun som rådgiver i Enova med spesielt fokus på maritim transport og havbruk.

 

 

Steinar Fossen. Foto: Moen Marin.

Steinar Fossen er Leder FoU/ Forretningsutvikling i Moen Marin, som siden november 2019 har vært en del av Scale AQ. Moen Marin er i dag verdens største leverandør av arbeidsfartøyer til havbruksindustrien og leder an i elektrifisering og digitalisering av fiskeri- og havbruksflåten. Selskapet vil i 2022 levere verdens første hydrogendrevne havbruksfartøy til Midt-Norsk Havbruk.

 

 

 

Kristian Hjertvik. Foto: AQS.

Kristian Hjertvik er teknisk sjef i AQS, en solid maritim entreprenør med lang erfaring som leverandør av service- og dykkertjenester spesielt til havbruk langs norskekysten. AQS AS har 160 medarbeidere og en moderne flåte av 19 servicefartøy, både hurtiggående dykkerbåter, katamaraner og ettskrogsfartøy opp til 49 meter, utrustet med moderne utstyr for et stort spekter av oppdrag.

 

 

Patrick Ramsberg. Foto: Privat.

Patrick Ramsberg er partner i Stavanger-bedriften Skagen Ship Consulting AS som fasiliterer de fleste prosjekter innen akvakultur. De kan bistå med megling, finansiering, prosjektledelse, design og kravspesifikasjoner, utstyrsleveranser, samt skipsbygging fra start til slutt.