Morefish har utviklet nettbaserte kurs innen viktige fagområder

Morefish har lang erfaring med å holde kurs. Nå har de også tatt steget over til digitale kurs. Under pandemien opplevde de at ventelistene til deres kurs ble lange, spesielt innen RAS-kunnskap. Derfor satte de i gang en intensiv oppbygging av eksisterende og nytt materiale e-læring.

Pilotering av det interaktive kursløpet bestående av 12 ulike temakurs, webinar og case-oppgaveløsning er nå ferdig. Her har personer fra utdanning, administrasjon og drift innen havbruksnæringa og RAS-anlegg, deltatt. Kursene er også oversatt til engelsk.

Morefish har nå lagt vekt på kompetanseheving innenfor RAS (resirkulerende akvakultursystemer), men det vil også komme flere kurs og kursløp med andre tema, ut ifra hva som er etterspurt av kunder.

Morefish har brukt e-læringspattformen til Storyboard og jobbet med designselskapet Uredd for illustrativt innhold i kursene.