Utlysning av forsker i bistilling ved NTNU gjennom Brohode havbruk 2050

Ved NTNU er det gjennom kapasitetsløftprosjektet Brohode Havbruk 2050 to ledige stillinger som forsker i 10 prosent stilling, for perioden frem til 29. februar 2024.

Stillingene vil være knyttet til strategisk utvikling av Brohode havbruk 2050 satsningen ved NTNU, bidra til å styrke koblingen mellom næringa og akademia og bidra med næringsrelevans inn i utdanning.

En av oppgaven er å øke næringsrelevans i utdanning: bidra som kontaktpersoner for næringen i utvikling av faglig innhold, studentaktiviteter, øvelser og samlinger som knytter teori til praktisk anvendelse. En annen er å styrke det tverrfaglige samspillet mellom fagområdene. Forskeren vil inngå i en gruppe på tre andre personer fra havbruksnæringen og delta på månedlige møter for å planlegge og følge opp aksjoner og deres innretninger.

Jobber du i et oppdrettsselskap, en leverandørbedrift av teknologi eller tjenester, eller en tilknyttet virksomhet, og er du interessert i strategisk utvikling innenfor havbruk og mat fra havet med utdanning på universitetsnivå som viktig verktøy for samspill? Da oppfordrer vi deg om å søke og bli en del av teamet vårt!

Søk innen 25. mai.

Forsker (205412) | NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (jobbnorge.no)