– Flere grunner til at det satses på landbaserte oppdrettsanlegg

Illustrasjonsfoto: Foto: Unsplash - Matt Alaniz

De siste årene har det skjedd en voldsom vekst i landbaserte anlegg. Det er både fordeler og utfordringer med disse anleggene, og dette var tema da NODE Kristiansund NCE Aquatech Cluster inviterte til workshop.

– Det er flere grunner til at det satses på landbaserte oppdrettsanlegg.
Det sa Magnus Seth i Artec Aqua under sin presentasjon.

– For det første er det stor etterspørsel etter laks, og lakseprisen er høy. Landbaserte anlegg løser også utfordringen med lakserømming, og ved anlegg i sjøen kan det være produksjons- og miljøutfordringer, sa Seth.

Han mener også at teknologiutviklingen gjør at interessen for landbaserte anlegg blir større.
– Teknologien gjør at vi får til vellykket produksjon på land.

Han mener også at man ved landbaserte anlegg har større kontroll på risikofaktorer.
– Det er mange faktorer som kan påvirke tilveksten. På land kan vi kontrollere så å si alle disse faktorene, sa Seth.

– Risiko er ikke bare et anleggende for bedriften

Risiko og risikofaktorer var et sentralt tema under workshopen. Morefish AS er et teknisk- og biologisk rådgivningsselskap, og daglig leder Svein Martinsen snakket om deres arbeid med risiko knyttet til landbaserte oppdrettsanlegg.

– Hva definerer risiko i landbaserte anlegg? Det er blant annet dyrevelferdsloven, akvakulturloven og driftsveilederen, sa Martinsen.

Samtidig mener han næringa mangler en god bransjestandard for landbasert oppdrettsproduksjon.

– Vi definerer risiko som ulike trusler mot fiskevelferd. Risikoforebygging er noe som skal være høyt oppe på agendaen.

Samtidig la han vekt på at risiko ikke er noe som angår bedriftene, og trakk en parallell til medieoppslag hvor grisebønder får kritikk for sitt dyrehold.

– Vi må hele tiden jobbe for å bli bedre, og vi ser at finans påvirkes av slike hendelser.

Han mener teknologien fortsatt må utvikles for at næringa skal komme opp i det volumet som er planlagt ved oppdrettsanlegg.

– Det er skissert at det skal produseres to millioner tonn fisk fra landbaserte anlegg i de kommende årene. Det er fortsatt mye jobb igjen før vi kommer dit.

Deltakerne fikk under workshopen også et foredrag om slam av  forsker i Nofima, Turid Synnøve Aas.

Energiforsyning og forutsigbarhet

Under workshopen ble det også arrangert en kort paneldebatt.

– Hva tenker du skal til for at Norge blir verdensledende på landbaserte anlegg?

– Ser vi på smoltproduksjonen, er vi verdensledende. Når det gjelder matfisk er det skaleringen, og å redusere risikoen har vi fortsatt litt å gå på. Dette med bransjestandard er viktig her. Kompetanse må utvikles parallelt, sa Martinsen.

Så fikk Hans Ramsvik, daglig leder i Salfjord AS, spørsmål om hva som har vært den største utfordringen for dem så langt. De har landbaserte anlegg på to lokaliteter et på Tustna og et på tjeldbergodden, og planlegger et nytt anlegg.

– Areal er en utfordring. I tillegg er det her i regionen en utfordring med energiforsyning. Men dette jobbes det med. Energiforsyning er en utfordring for alle i det grønne skiftet. I tillegg er forutsigbarhet en utfordring. Vi er avhengig av en viss grad av forutsigbarhet, sa Ramsvik.

Med i paneldebatten var også Ingjarl Skarvøy, COO i Salmon Evolution AS.

– Hva har vært den største utfordringen for dere så langt?

– Det vil alltid være en utfordring i prosjekteringen å finne de rette løsningene. Utfordringer knyttet til det å bygge et så stort anlegg som vi bygger, er finansiering. Selv om alt er på plass er det et langsiktig prosjekt, sa Skarvøy.

Ny kunnskap

Mot slutten av undersøkelsen ble deltakerne bedt om å svare på en kort undersøkelse. Et av spørsmålene var hva de satt igjen med etter dagens workshop.

Dette er noe av svarene:

– God og grunnlegende informasjon om landbaserte anlegg.
– Hva som er «state of art» innen prosesstyring og sensorikk.
– Det store behovet som eksisterer og hvordan det bevares.
– Økt kunnskap om hva som ligger bak teknologivalgene som gjøres.
– Det er fremdeles mye som er uløst, og de som gjør dette riktig kan tjene store penger på det.