Flere klyngepartnere får støtte til prosjekter innen havbruk

C-Feed er en av bedriftene som får støtte til sitt prosjekt. Foto: C-Feed.

Forskningsrådet har gjennom ulike utlysninger gitt prosjektstøtte til våre klyngepartnere C-Feed, NTNU, SINTEF og Akvaplan Niva.

C-Feed AS er en av 46 bedrifter som får støtte for å drive forskningsbasert innovasjon. De får seks millioner kroner til prosjektet «Selective Breeding of Copepods».

NTNU får gjennom utlysningen «Samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv» støtte til flere prosjekter. Ett av prosjektene, «Design Re-Engineering
and Automation for Marine Systems», får drøyt 9,5 millioner kroner.

SINTEF Ocean får støtte til tre forskjellige prosjekter gjennom den samme utlysningen.

Gjennom utlysningen «Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet» får Akvaplan Niva støtte til prosjektet «Polar Front ecosystem studies using novel autonomous technologies: Knowledge for environmental management and assessing ecological risk».

NCE Aquatech Cluster gratulere alle våre klyngepartnere som har fått støtte!

Oversikt over innvilgede søknader