Norsk oppdrettsteknologi på den internasjonale agendaen

Bli med på Webinar! Canada og Russland vokser fram som noen av de mest spennende og aktuelle markedene for norsk oppdrettsteknologi. I tillegg skjer det en rivende utvikling i Sør-Korea og Midtøsten. Vi setter derfor disse markedene på agendaen i vår sommeravslutning. 

I den forbindelse inviterer vi nå til NCE Aquatech Cluster sin sommeravslutning, i samarbeid med Innovasjon Norge, hvor du vil få høre litt mer fra alle disse markedene.

Samlingen gjennomføres digitalt, og for å sikre deltakelse fra Seoul i øst, til Toronto i vest, er sommeravslutningen den 29. juni fra klokken 13:30-15:00.

I tillegg legger vi opp til at nettopp du skal få diskutere nærmere med andre virksomheter som ser mot utlandet. Kanskje du finner din neste samarbeidspartner akkurat her.

Dersom din bedrift har internasjonale ambisjoner, bør du sette av tid til å delta på denne samlingen.

Arrangementet er åpent for medlemmer av NCE Aquatech Cluster.

Ekstra fokus på enkelte land

Med en verden som stadig åpner mer opp, setter NCE Aquatech Cluster igjen et sterkere fokus på internasjonalisering.

Siden oppstart i 2017 har NCE Aquatech jobbet mot tolv ulike internasjonale markeder, og i samarbeid med Innovasjon Norge, gjennomført tre internasjonale markedsprosjekter.

Vinteren 2020/2021 har ledelsen i NCE Aquatech jobbet med et utvalg av bedrifter med internasjonale ambisjoner, og med lanseringen av klyngens nye strategi, er det internasjonale arbeidet både spisset og forsterket.

For perioden 2021-2024 setter vi laks på den internasjonale agendaen, men vi skal også bruke litt ressurser på å følge med på andre internasjonale oppdrettsmarkeder med betalingsevne for norsk teknologi.

Dette betyr at klyngen ikke vil bruke tid på internasjonale markeder uten betalingsevne eller interesse for norsk høyteknologi, og heller forsterke arbeidet mot de markedene som møter ønskene fra våre medlemmer.

I tett dialog med Innovasjon Norge og norske ambassader i utlandet, setter vi i 2021 fokus på markedet i Canada og Russland. I tillegg følger vi med på utviklingen i følgende nye markeder, som Sør-Korea og Midtøsten.

Samtidig holder vi nå på å fullføre et heldigitalt markedsprosjekt mot Skottland, og det vil bli fulgt opp om det skal gjennomføres et nytt fysisk markedsprosjekt i 2022.

Meld deg på webinaret her.