Ser din virksomhet etter nye internasjonale muligheter?

NCE Aquatech ser mot Canada, Russland og Sør-Korea i 2021. Har din virksomhet lyst til å lære mer?

I forbindelse med lanseringen av NCE Aquatech sin nye strategi, ble klyngens internasjonale arbeid både spisset og forsterket. Det er nå spesifisert at klyngens hovedfokus skal være lakseproduserende land i perioden 2021-2024 og ledelsen i NCE Aquatech har derfor jobbet med etablering av nye internasjonale markedsprosjekter mot disse.

Målsettingen er at en skal komme i gang med prosjektene i løpet av høsten 2021, og at en første halvår 2022 kan dra på internasjonale markedsbesøk. Flere land «står på blokka», men akkurat nå er det konkrete planer rettet mot Canada, Russland og Sør-Korea.

Ser din virksomhet mot noen av disse markedene? Ta i så fall kontakt med prosjektkoordinator i NCE Aquatech, Margret Alsvik på [email protected]