Gjentar suksessen med kurs om sikkerhet og risikohåndtering

For Stein Haugen, hovedfaglærer i kurset Sikkerhetsstyring og risikoanalyse i havbruk, har tilbakemeldinger under evaluering aldri vært så gode. Til høsten gjentas kurset og søknad om deltakelse har nå åpnet.

7. desember 2020 begynte første digitale samling for Brohode Havbruk 2050 prosjektets første etter- og videreutdanningskurs (EVU-kurs). Etter gode tilbakemeldinger fra evalueringen er prosjektet nå ivrig på å få i gang flere næringsrelevante EVU-kurs.

– Høye score på nærmest alle evalueringspunkter til tross for digital gjennomføring, høyere enn det jeg er vant med, forteller Haugen.

I samarbeid med fagmiljøet på NTNU og NTNU videre har Brohode Havbruk 2050 prosjektet gjennomført sitt første EVU-kurs. Kurset het Sikkerhetsstyring og risikoanalyse i havbruk og rettet seg i hovedsak mot oppdrettere, service-selskaper, teknologileverandører, rådgivere, som jobber med HMS.

Målet med kurset var å gi deltakere innblikk i effektiv og god styring av sikkerhet i havbruk. Kurset bestod av to digitale samlinger på hhv 3 og 2 dager som inkluderte forelesninger, gruppeoppgaver og diskusjoner. I tillegg til samlingene var det en obligatorisk oppgave med omfang på ca ett ukeverk og en hjemme-eksamen.

– Siden dette var første gangen kurset ble gjennomført var det viktig for oss å få bekreftelse på at kurset treffer riktig i forhold til ulike aktører innen næringen, sier arbeidspakkeleder Kari Thyholt.

For å kunne tydelig dokumentere erfaringer hos deltakerne ble det gjennomført korte intervjuer med tre stk mellom samlingene, i tillegg ble det sendt ut evalueringsskjema og gjennomført to ytterlige intervju etter kurset var ferdig.

Erfaringer

Til tross for digital gjennomføring (pga. Covid-19) var deltakerne fornøyd med helheten i kurset. Det som dras frem som spesielt bra er gode forelesere, her legges det vekt på at Stein Haugen som hovedfaglærer gjør en god jobb.

– Forelesere var gode og holdt høy standard, forteller en kursdeltaker.

Fordeler med digital gjennomføring er at det er lavere terskel for å delta, i tillegg så er det gode muligheter for å ta gode notater når man sitter for selv foran pc-skjermen. Dessverre mener noen deltakere at gruppedynamikken må fokuseres på i større grad for første samling, da det kan være tungt å få i gang praten i første samling når deltakere ikke kjenner hverandre så godt. Her foreslås det inn en slags «digital mingling» før første samling. Likevel ble det god flyt i samling to, da deltakere kjenner hverandre litt bedre.

På spørsmål om hva som deltakere likte minst kom det frem at digital gjennomføring kan føre til noe høyere terskel for å få stilt spørsmål til faglærere.

– Om det hadde vært fysisk så hadde jeg nok pumpet ut mer informasjon fra forelesere og gruppearbeid, sier en kursdeltaker.

Nytteverdien

På spørsmål om kurset var nyttig for deg ift din arbeidsplass var respondentene enige om at de verktøyene og metodikker som ble undervist var av god kvalitet og brukes inn i arbeidsplassen.

– Nye metodikker har blitt tatt i bruk etter kurset. Det å få diskutere rundt faget og høre andre synspunkter på området var veldig nyttig syns jeg, legger  en  kursdeltaker til.

På grunn av Covid-19 er kursdeltakere åpne om at de per d.d. ikke har skapt engasjement og interesse blant arbeidskollegaer, da de hovedsakelig sitter på hjemmekontor. De er til tross for dette tydelige på at de ønsker å misjonere lært kunnskap inn i bedriften når ting åpnes opp.

Se info om høstens kurs HER.