Innholdsrikt år for Brohode Havbruk 2050

Pandemi til tross, for Brohode Havbruk 2050 var 2020 et innholdsrikt år: Et nytt studium, vårsamling, Brohodekonferansen, flere studentoppgaver og to etter- og videreutdanningskurs.

Dette er bare noe av det Brohode Havbruk fikk til i 2020.

I årsrapporten kan du lese mer om alt det spennende som skjedde (ekstern lenke).