Inviterer til webinar under Aquanor 2021 – «Fra avfall til ressurs – gjenvinning og verdi av plast i oppdrettsnæringa»

Invitasjon til webinar "fra avfall til ressurs"

NCE Aquatech Cluster og Bellona inviterer til et faglig dypdykk i tematikken Torsdag 25. August kl 12.00-13.15, digitalt.

Regjeringen vil doble bruken av sekundære råmaterialer i løpet av de neste ti årene. Havbruksnæringen, som den største produsenten av hardplastavfall i Norge, må bidra til å sikre gjenvinning av plast fra næringen. Det jobbes allerede for å samle, gjenvinne og skape verdi av plast i verdikjeden. Men hvor langt har næringa egentlig kommet? Og er den nasjonale strategien konkret nok til å nå målet om dobling?

Under webinaret tar vi for oss viktige problemstillinger som – hva må til for å oppnå god sirkulær håndtering av plast i oppdrettsbranjsen?

Plasto, ScaleAQ, Grieg Seafoos og Oceanize inviteres inn til å holde korte innlegg.

Se arrangementet HER og meld deg på.