Lunsjwebinar: Fôringsteknologi på biologiens premisser

Optimal fôring er av stor betydning for både fiskens velferd og vekst, fôr-utnyttelse og dermed oppdretters økonomi.

Målet med dette webinaret er å sette fokus på fiskens biologi og samspillet med mennesket i det operative knyttet til fôring.

Her kan det være mange spørsmål: Hvilke biologiske, naturgitte og praktiske forhold påvirker fiskens adferd og appetitt? Hvilke utfordringer og muligheter skaper dette? Hva er viktig i samspillet mellom fisken og mennesket som har ansvar for fôringen? Hvilke kunnskaper har vi som er viktig fremover for å optimalisere fôringen, og hvilke kunnskaper trenger vi mer av?

Både oppdrettere og teknologileverandører vil by på dybdekunnskap og synspunkter sett fra sine ståsteder.

Målet med webinaret er refleksjon som kan bidra til økt bevissthet rundt, og til den videre profesjonaliseringen av fôring.

Tid og sted: 18.08.21 | 11:00 – 12:00 | Digitalt

Program for lunsjwebinaret og påmelding finner du her.