– Vi har hevet vår egen kompetanse

AquaGen er et avlsselskap som utvikler, fremstiller og leverer genetisk materiale til den globale akvakulturnæringen. Foto: AquaGen

Seniorforsker hos AquaGen, Jørgen Ødegård var i vår ferdig som veileder for en nærings-ph.d. Han forteller at det har vært positivt for bedriften å ha en nærings-ph.d.

– Nærings-ph.d.-prosjektet jeg var veileder for, handlet om sporing av oppdrettslaks, og da særlig med tanke på rømming, forteller Ødegård.

AquaGen er et avlsselskap som utvikler, fremstiller og leverer genetisk materiale til den globale akvakulturnæringen. Derfor var de interessert i en nærings-ph.d som handlet om genetikk og sporting.

– Tema for nærings-ph.d.-prosjektet var et initiativ fra oss. Vi skulle drive med sporing av fisk, og vi trengte derfor en medarbeider til å være forsker.

Da de skulle velge kandidat, falt valget på Kim Erik Grashei. Han er tilknyttet NMBU på Ås.

Mindre rigid

Jørgen Ødegård er seniorforsker hos AquaGen. Foto: AquaGen.

Dette var også første gang Ødegård var veileder for en nærings-ph.d.

– Hvordan har det vært å være veileder?

– Jeg og Kim, kandidaten, hadde et veldig godt samarbeid. Jeg tror samarbeidet har vært positivt for oss begge, sier Ødegård.

Men det å gå i gang med en nærings-ph.d. har ikke bare vært en dans på roser. I begynnelsen syntes Ødegård det var mye byråkrati de måtte gjennom.

– I samarbeidet med Forskningsrådet var det veldig mye byråkrati i starten. Det var ganske frustrerende. Fordi vi er en bedrift som faller litt utenfor modellen til en nærings-ph.d., opplevdes det i starten som et ganske rigid system, sier Ødegård.

Men etter hvert gikk det seg til.

– Det ble mindre og mindre rigid, heldigvis, sier Ødegård.

– Mitt inntrykk er at de i Forskningsrådet etter hvert skjønte at de ikke kunne være så rigide, legger han til.

Kompetanseheving

– Hva har AquGen fått ut av å ha en nærings-ph.d.?

– Vi har fått en ansatt som har økt sin kompetanse betydelig. Vi har også fått en metodikk som fungerer og som vi bruker i vårt daglige virke. I tillegg har vi andre hevet vår egen kompetanse, sier Ødegård.

– Hva bør andre bedrifter tenke på før de går i gang med en nærings-ph.d.?

– Man må huske at kandidaten må få prioritet. En utfordring er at det ofte er mange andre arbeidsoppgaver som også skal utføres. Kandidaten må få tid til å gjøre det vedkommende skal gjøre, sier Ødegård.

– Å være veileder for en kandidat er heller ikke noe venstrehåndsarbeid. Man må være involvert. Jeg kan se for meg at en kandidat lett kan falle mellom to stoler, og det er ikke en god løsning. Kandidaten må få tid og tett oppfølging, legger han til.

– Synes du dere har fått igjen for den innsatsen dere har lagt i nærings-ph.d.-prosjektet?

– Jeg synes så absolutt vi har fått igjen for innsatsen. Innsats og det vi sitter igjen med samsvarer godt, sier Ødegård.

– Kan du tenke deg å være veileder igjen?

– Om vi finner rett prosjekt og rett kandidat, ser jeg ikke bort fra det, sier Ødegård.