Aquatech lunsjwebinar: Fôringsteknologi på biologiens premisser – hva er viktig for fôringsansvarlig?

Bli med på høstens første lunsjwebinar 18. august, 12:00 – 11:00.

Optimal fôring er av stor betydning for både fiskens velferd og vekst, fôr-utnyttelse og dermed oppdretters økonomi. Målet med dette webinaret er å sette fokus på fiskens biologi og samspillet med mennesket i det operative knyttet til fôring. Her kan det være mange spørsmål: Hvilke biologiske, naturgitte og praktiske forhold påvirker fiskens adferd og appetitt? Hvilke utfordringer og muligheter skaper dette? Hva er viktig i samspillet mellom fisken og mennesket som har ansvar for fôringen? Hvilke kunnskaper har vi som er viktig fremover for å optimalisere fôringen, og hvilke kunnskaper trenger vi mer av? Både oppdrettere og teknologileverandører vil by på dybdekunnskap og synspunkter sett fra sine ståsteder.

Målet med webinaret er refleksjon som kan bidra til økt bevissthet rundt, og til den videre profesjonaliseringen av fôring.

Målgruppen er ansatte hos medlemsbedriftene i NCE Aquatech Cluster.

Påmelding nederst, og del gjerne med interesserte kolleger. Dette er en fin anledning til en lærerik lunsj i fellesskap!

Program

11.00 Velkommen

11.05 Del 1- Oppdretters kunnskap og praktiske erfaringer fra hverdagen med skjermbasert fôring: Hvilke biologiske, naturgitte og praktiske forhold påvirker fiskens adferd og appetitt? Hvilke utfordringer og muligheter skaper dette for den operasjonelle hverdagen knyttet til fôring?

  • En senterleder (vekstsentral) sine betraktninger v/ Martin Sagerup, Norway Royal Salmon (NRS)
  • En biologisk controller sine betraktninger v/ Marianne Andersen, MOWI Midt

11.25  Del 2: Hvilke biologiske, praktiske og naturgitte forhold mener teknologileverandørene er viktige, og hva trenger vi mer kunnskap om for å optimalisere fôringen ytterligere?

  • Parametere av betydning for optimal fôring v/ Vidar Myhre, Spillfree Analytics AS.
  • Muligheter for kontinuerlig læring av fiskens appetittadferd og ekspertisen til operatør v/ Ole Fretheim, Bluegrove

11.45 Spørsmål og diskusjon.

Programmet avsluttes kl 12:00, men rommet vil bli holdt åpent for videre uformell diskusjon i 30 minutter til.

Meld deg på her!

Om foredragsholderne 

Martin Sagerup. Foto: Privat.

Martin Sagerup er leder på Tilvekstsenter i NRS i Tromsø. Han kom fra stilling som Produksjonskoordinator i sjøproduksjonsledelsen i Nova Sea, med ansvar for å følge opp fôring og produksjon i selskapet. Siste halvår fungerte han som intern prosjektleder i Nova Sea sin satsing på utviklingsprosjektet Spidercage, med ansvar for budsjettoppfølging, tidsfrister, fremdrift og ledelse av eksterne og interne samarbeidspartnere i produksjons- og utviklingsarbeidet. Tidligere har han jobbet periodevis som røkter og på servicefartøy i Salaks AS. Han er utdannet Fiskerikandidat med en master i fiskeri og ledelse fra UIT i Tromsø.

 

 

Marianne Andersen, MOWI region Midt. Foto: MOWI

Marianne Andersen er biologisk controller i Mowi region Midt. Hun har 14 års erfaring fra Mowi i ulike roller som driftsleder på sjøanlegg, kvalitetskoordinator og biologisk controller. I nåværende rolle er fokuset å optimalisere produksjon, og forbedring av tilvekst og fôrfaktor i samarbeid med fôringsansvarlige og produksjonsledelsen. Hun er utdannet marinbiolog ved NTNU i Trondheim.

 

 

 

Vidar Myhre. Foto: Spillfree
Analytics AS

Vidar Myhre er grunder og daglig leder i Spillfree Analytics AS. Han har over 20 års erfaring fra akvakulturnæringen, og har hatt lederstillinger hos Marine Harvest, Nutreco og AstraZeneca. Myhre har lidenskap for fôring, og så et stort potensiale for økt produksjon og verdiskaping hos oppdrettere gjennom økt tilvekst og redusert fôrspill. Spillfree ble stiftet i 2016  og er en teknologi- og kunnskapsleverandør som jobber med optimalisering av biologiske prestasjoner. Selskapet er i vekst og har i dag 12 ansatte i Trondheim.

 

 

 

Ole Fretheim. Foto: Bluegrove

Ole Fretheim er Fiskerikandidat fra Universitetet i Tromsø. Han har jobbet 15 år i næringen, med fôringredienser til laks, bygget opp forretningsområde for akvakultur i Philips og jobber nå som salgssjef for fôringsløsninger i Bluegrove. Teknologiselskapet bruker hydroakustikk til å måle fiskeadferd i hele vannsøylen. Kombinert med miljøparametre, info fra kamera og læring fra operatør brukes maskinlæring til å optimalisere og forenkle fôringsprosessen. Selskapet har i dag 65 ansatte og et bredt produktspekter til akvakultur.