Digital Workshop Landbasert oppdrett 10. September kl.09.00 – TEMA: Slambehandling

Bluecirc slambehandling

NODE Kristiansund NCE Aquatech Cluster har på bakgrunn av innspill fra medlemmer identifisert et ønske om å gjennomføre en felles samling på landbaserte anlegg og teknologimuligheter. Vi ønsker å belyse noen utfordringer som kan løses med teknologi og kompetanse, det blir lagt opp til en workshopserie med ulike tema innenfor landbaserte anlegg og i første samling har vi fokus på slambehandling. Vi ønsker en tettere dialog og diskusjon mellom deltakere og foredragsholdere, vi legger derfor opp til smådrypp av aktuelle tema som skal diskuteres underveis.

Program

Velkommen – bakgrunn for tema og hensikt med møtet

 • Regelverk og krav til slam for bruk til
  • «Gjødsel og jordforbedring» – Anne S Bøen, Mattilsynet
  • «Fôr» – Mette Kristin Lorentzen, Mattilsynet
 • Diskusjon/refleksjon
 • Tittel kommer (hvordan bruke slam) – Erik Norgaard, Terramarine
 • «Børstemark kultivert på akvakulturslam som fôrressurs» – Thomas Hagby Dahl, NTNU
 • Diskusjon/praksis bruk av slam
 • Spørsmål og gjennomgang
 • Felles avslutning og oppsummering

MELD DEG PÅ HER