EU Erasmus Mundus Master programmet «AquaH – Health management in Aquaculture» søker internship-prosjekter

NCE Aquatech er partner i EU Erasmus Mundus Master programmet «AquaH – Health management in Aquaculture» som starter opp høsten 2021, våren 2022 I Norge.

Gjennom masterprogrammet skal studenter gjennomføre internship-prosjekter hos bedrifter. Det søkes nå etter bedrifter med spennende prosjekter og veiledere som har ønske om å koble på studenter. 

Gjennomføringen kan være både fysisk og digitalt, da hovedpartneruniversiteter som er koblet til dette programmet er blant annet:

  • NTNU i Norge
  • Wageningen universitet i Nederland
  • Ghent Universitet i Belgia
  • Autonoma de Barcelona i Spania.

NTNUs profil i mastergprogrammet AquaH er «Økosystem og helse», og det søkes derfor etter prosjekter med helseprofil (for eksempel spredning av bakterier, virus og parasitter  (epidemiologi) i økosystemene for åpent merdoppdrett og lukkede systemer (RAS) (og eventuelt andre oppdrettssystem. Hvordan økosystemet i en merd påvirker helsen til rensefisk; predatorer og stress (eventuelt. støy og stress) – hvordan påvirkes laksen (støy: hvordan påvirkes det øvrige økosystemet?.

Det er krav om at bedriften som foreslår prosjektet har nødvendig kompetanse for å veilede studenten i prosjektet. NTNU og de andre universitetene kan bidra med å vurdere omfanget av prosjektet i forkant og fungerer som «fasilitator» underveis og evaluering etter gjennomføring (eksamen for studenten).

Er dette av interesse for deg og din bedrift? Ta kontakt med Ellie Johansen, [email protected], 979 87 811