Inviterer til webinar under Aqua Nor 2021 – «Fra avfall til ressurs – gjenvinning og verdi av plast i oppdrettsnæringa»

NCE Aquatech Cluster og Bellona inviterer til et faglig dypdykk i tematikken Torsdag 26. August klokken 12.00-13.15, digitalt.

Regjeringen vil doble bruken av sekundære råmaterialer i løpet av de neste ti årene. Havbruksnæringen, som den største produsenten av hardplastavfall i Norge, må bidra til å sikre gjenvinning av plast fra næringen. Det jobbes allerede for å samle, gjenvinne og skape verdi av plast i verdikjeden. Men hvor langt har næringa egentlig kommet? Og er den nasjonale strategien konkret nok til å nå målet om dobling?

Under webinaret tar vi for oss viktige problemstillinger som – hva må til for å oppnå god sirkulær håndtering av plast i oppdrettsbranjsen?

Agenda  

Velkommen – introduksjon til tematikken  

Politiske føringer og ny norsk strategi for sirkulær økonomi 

  • Maren Hersleth Holsen, statssekretær i Klima og miljødepartementet.
  • Kari Torp, Bellona

Hva gjør havbruksnæringen? Korte innlegg fra fire virksomheter  

Hva må til for å oppnå god sirkulær håndtering av plast i oppdrettsbransjen? 

  • Plasto v/ Runar Stenerud – Marked- og Utviklingssjef 
  • ScaleAQ v/ Hanne Digre – Direktør for bærekraft 
  • Grieg Seafood v/ Jostein Iversen, Global Bærekraftsrådgiver 
  • Oceanize v/ Tormod Steen, Prosjektleder 

Panelsamtale – Spørsmål og samtale mellom innlederne 

Regjeringen vil doble bruken av sekundære råmaterialer. Hvordan får vi til gode ordninger som sikrer reduksjon av jomfruelig plastforbruk, gode innsamlingsordninger, gjenvinning og gjenbruk av materialer? Har vi de insentiver vi trenger eller finnes det fortsatt barrierer?

Arrangementet springer ut fra samarbeid i prosjektet POCOplast. Et prosjekt som skal undersøke muligheter for bærekraftig utnyttelse av brukt hardplast fra havbruket. Les mer her 

Meld deg på her!