Kurs i «Sikkerhetsstyring og risikoanalyse i havbruk» – Påmeldingsfrist 15. september

Illustrasjonsfoto

I fjor gjennomførte NTNU Videre etter- og videreutdanningskurset «Sikkerhetsstyring og risikoanalyse innen havbruk». Etter svært gode tilbakemeldinger, gjentas kurset i år.

Kurset vil foregå i tidsrommet 19. oktober – 15. desember. Denne gang enda mer tilpasset næringen, med erfaringer og innsikt fra forrige kurs. Her kan du treffe andre fra næringen, få grundig innføring i faget og drøfte dine og andres spørsmål innen sikkerhet og risiko.

Her kan du lese mer om erfaringene fra kurset i fjor!

Om kurset

Havbruksnæringen utvikles raskt og krav og forventninger til risikoanalyser og styring av sikkerhet for personer, utstyr og fisk øker kontinuerlig.

For å møte disse kravene tilbyr NTNU Videre et kurs som gir en samlet oversikt over sikkerhetsstyring og risikoanalyser, hvor vi kombinerer en solid teoretisk bakgrunn med eksempler og illustrasjoner fra næringen.

Målgruppene for dette kurset er oppdrettere, service-selskaper, teknologileverandører, rådgivere til næringen og myndigheter. Personer som vil ha nytte av et slikt kurs er:

  • Alle som arbeider med HMS, fiskevelferd og miljø.
  • Driftsledere og andre ledere som har ansvar for drift av anlegg, fartøyer, og landvirksomhet.
  • Ansatte hos leverandører som har ansvar for HMS
  • Ansatte i rådgivningsbedrifter som arbeider med denne type problemstillinger
  • Ansatte i tilsynsmyndigheter
  • Ansatte i forvaltning

Eksempler fra næringen

Målet med kurset er å gi deltakerne innblikk i effektiv og god styring av sikkerhet i havbruk.

I begrepet «sikkerhet» legger NTNU Videre både sikkerhet for personell, utstyr og fisk, skader på miljø og fiskevelferd.

Etter gjennomført kurs skal deltagerne kjenne hovedelementene i god styring av sikkerhet og de skal kunne bidra til å utvikle disse og bruke de i praksis i sin egen virksomhet. Det vil bli lagt vekt på en kombinasjon av solid teoretisk grunnlag og praktiske eksempler fra
næringen.

Fristen for å melde seg på kurset er 15. september.

Kurset er utviklet i regi av prosjektet Brohode Havbruk 2050, med NCE Aquatech Cluster som ansvarlig part.

Gå til søknad HER.