Verdifullt samarbeid mellom studenter og næringa

Bli med på Brohode Havbruks workshop om oppgavesamarbeid! Meld deg på HER!

Studenter og havbruksnæringa kan ha et stort utbytte av hverandre. Oppgavesamarbeid er et svært godt eksempel på hvordan næringa og studenter hjelper hverandre. Ordningen går ut på at studenter, veiledere og virksomheter samarbeider om å løse en oppgave sammen. Dette er en flott mulighet for både studenter og bedrifter å etablere et større faglig nettverk og tilegne seg ny kunnskap. Gjennom et slikt samarbeid kan studenter jobbe med problemstillinger som er av interesse for virksomheten.

– Studenter ser på problemstillinger på en annerledes måte enn oss. De har også andre innfallsvinkler. Det gir oss nye perspektiver.

Slik oppsummerte Solveig Gaasø i Frøy sin erfaring med oppgavesamarbeid.

Mulighetene innen oppgavesamarbeid er store, for alle parter.

Derfor arrangerer Brohode Havbruk 2050 en workshop med oppgavesamarbeid som tema. Den skjer 22. september mellom klokken 10:00 og 12:00. 

Workshopen er for aktører fra havbrukssektoren og veiledere på NTNU. Her vil du få høre mer om ulike typer studentoppgaver og du får møte veiledere fra en rekke ulike fagområder som er relevant for havbruk. Under denne workshopen stiller veiledere fra blant annet:

 • Teknisk kybernetikk
 • Bygg- og miljøteknikk
 • Energi- og prosessteknikk
 • Havromsoperasjoner og byggteknikk
 • Marinteknikk
 • Biologi
 • Materialteknologi
 • Pedagogikk og livslang læring
 • Industriell økonomi og teknologiledelse
 • Kunst- og medievitenskap
 • Maskinteknikk og produksjon
 • Bioteknologi

Program for workshopen: 

 • Velkommen til alle på workshop for oppgavesamarbeid
 • Bedriftsdeltakere presenterer seg kort
 • Intro til oppgavesamarbeid – presentasjon
 • Intro til de ulike fagområdene – veiledere presenterer seg selv og sitt fag
 • Breakoutrooms og kaffeprat – bedriftsdeltakere får snakke med veiledere om oppgavesamarbeid med studenter

Velkommen skal dere være!

Meld deg på HER!

Her er noen eksempler på vellykkede samarbeid: