Aquatech lunsjwebinar: Mattrygghet for bærekraftig matproduksjon i oppdrettsbransjen 20. oktober kl. 11-12

Matsikkerhet er av stor betydning for alle verdens land, og er derfor inkludert i FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.

Dette målet mener vi er viktig og har derfor inkorporert deler av det i vår nye strategiske mål, mål 2: forsterke klyngens felles ressurs- og kompetansebase. Hvor vi i delmål ønsker å «Være en drivkraft for identifisering, kunnskapsspredning og styrking av partnerbedriftens evne til å møte globale og nasjonale utviklingstrender tilknyttet teknologiutvikling for bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon».

Se program og meld deg på HER.