Verdens første havgående hydrogenbåt

Nye tanker, mot til å satse og samarbeid på tvers kan føre deg langt. I dette seminaret presenteres planer for verdens første havgående hydrogenfartøy, et havbruksprosjekt hvor flere aktører i fellesskap representerer nettopp slike tanker og satsing. Et konsortium bestående av teknologi- og industriaktører skal utvikle og bygge en hydrogenelektrisk arbeidsbåt for havbruksnæringen.

Dette vil være noe av løsningen for å oppnå målene om halvering av klimagassutslippene innen 2030 og deretter en utslippsfri havbruksnæring i 2050. Prosjektet viser hvordan man i fellesskap kan løse utfordringer og være banebrytende i grønne løsninger, og har fått støtte på 28 millioner kroner til utvikling og bygging av verdens første havgående hydrogenfartøy.

Tid: 26.10, kl. 10:00-12:00.

Sted: Powerhouse, Brattørkaia 17.

Påmeldingsfrist: 25.10.klokken 10:00.

Pris: Medlemmer av Næringshagen i Trondheimsregionen: 300,- / Ikke medlem: 550,-

Meld deg på seminaret her!

Program

Introduksjon
Olav Rygvold, medlem i fagråd Grønn Konkurransekraft og styreleder i Renergy
Trina F. Galloway, medlem av fagråd Havbruk og Manager of external relations and CSR i AquaGen.

Behovet/idéen/historien, presentasjon av verdikjeden
Thomas Bjørdal, prosjektleder Renergy.

Verdikjedens aktører, deres behov og motivasjon for å delta
– Roger Eiternes, Produksjonssjef i Midt-Norsk Havbruk AS
– Paul Ingvar Dekkerhus, Adm. Dir. i Moen Verft AS
– Tomas Fiksdal, CTO i H2 Marine AS
– Astrid Svarva, Konserndirektør for Teknologi og Digitalisering i NTE

Hva må på plass for å få realisert denne typen prosjekter, hvordan gå frem?
Diskusjon / debatt / spørsmål.

Politikere og ansatte i offentlig sektor vil få medlemspris ved deltagelse på Næringsforeningen i Trondheimsregionens møter.

Møteleder
Karianne Tung, leder fagråd Kommersialisering av teknologi, og daglig leder i Trondheim Tech Port.

Covid-19: NiT er opptatt av å ivareta samtlige deltageres helse og trygghet. Vi følger med på myndighetenes oppdaterte retningslinjer og anbefalinger for våre fysiske arrangementer.