Taskforce Lakselus inviterer til møte på Frøya

25. november arrangerer Taskforce lakselus sitt halvårlige prosjektgruppemøte på Frøya kultur- og kompetansesenter.

På møtet blir det presentasjoner fra forskere og studenter i prosjektet, samt bidrag fra Solveig Gaasø i Frøy og Jan G. Davidsen ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Meld deg på ved å sende en e-post til [email protected] Gi også beskjed om du vil delta digitalt eller fysisk.

Program

09:00:
Anna Solvang Båtnes forsker, koordinator
– Velkommen, introduksjon og statusoppdatering for Taskforce lakselus.
Nathan Mertz PhD-stipendiat – Differentiation and enumeration of nauplii and copepodid stages of L. salmonis and C. elongatus in Norwegian coastal plankton communities
Stine Østerhus PhD-stipendiat – Energiforbruk og lipidsammensetning i planktoniske stadier av lakselus og skottelus.

10:05: Pause

10:30:

Prashanna Guragain PhD-stipendiat Salmon-arthropod interactions, RNA interference and population structure: a study of salmon lice (Lepeophtheirus salmonis).

Ellen Karine Refne Mathisen, Masterstudent –  Effekten av glukosinolater på genuttrykk i lakselus (Lepeophtheirus salmonis).

Brynjar Forseth, Masterstudent – Registrering av atferd hos rensefisk på en kommersiell oppdrettslokalitet ved bruk av levende tare og kunstige skjul.

11:25: Lunsj

12:15:

Cecilie Miljeteig, Forsker – Ikke-medikamentell kontroll av lus: sammenligning av avlusingsmetoder – introduksjon og oppstart av prosjektet «SAMLUS».

Mikael Hansen Furberg, Masterstudent – Sammenlikning av mekanisk og termisk avlusing: effekter på lakselus og laks Sondre Strand Hansen Masterstudent
Undersøkelser av utvikling av toleranse mot lave saliniteter i lakselus som konsekvens av ferskvannsavlusing.

13:00: Pause

13:15:
Solveig Gaasø, Frøy –
Frøy – lakselus og fiskevelferd i felt.

Jan Davidsen – NTNU Vitenskapsmuseet – Hvorfor er økt kunnskap om sjøørret i kystnære områder med oppdrett viktig?

13:50 : Avslutning