Praktisk prosjektledelse i akvakultur – nytt kurs i januar!

Illustrasjonsbilde

Få en grunnleggende innføring i praktisk ledelse og gjennomføring av prosjekter innen akvakultur. Kurset er for prosjektledere, prosjektmedarbeidere og prosjekteiere innen akvakulturbransjen. Søknadsfrist 3. januar. 

Dette kurset er utviklet og tilpasset i samarbeid mellom NTNU Fakultet for ingeniørvitenskap og prosjektet Brohode Havbruk 2050. Hovedforeleserne Agnar Johansen og Jan Alexander Langlo har solid erfaring med undervisning i prosjektledelse. I samråd med sentrale aktører i bransjen har de satt teorien inn i den rette konteksten for akvakultur.

Hva inneholder kurset?

Kurset vil gi kunnskap om fasedeling av prosjektet og ulike organisasjons- og gjennomføringsmodeller sett i forhold til sin kontekst. Videre blir de ulike funksjonene i prosjektarbeid diskutert. Eksempler er strukturering, organisering, kvalitet, kostnader, tid og risiko. Emnet tar også for seg de ulike styringsprosessene og beskriver enkle planleggings- og oppfølgingsteknikker.

Det blir samlinger i Trondheim (eller digitalt hvis korona-situasjonen tilsier det) den 25. – 26. januar og 21. – 22. mars. Eksamen er en prosjektoppgave som kan skrives alene eller som et samarbeid mellom to deltakere, med innlevering 29. april 2022. Bestått vurdering gir 7.5 studiepoeng.
Hva er opptakskravet?

Opptakskravet er primært bachelorgrad eller tilsvarende utdanning, samt minimum to års relevant arbeidserfaring. Hvis ledige plasser vil også søkere som ikke fyller disse kravene  kunne delta uten å avlegge eksamen, og kan da få kursbevis.

Få mer informasjon og søk opptak HER