Søknadsfristen for kurs i sikkerhetsstyring og risikoanalyse går snart ut

Foto: NTNU

I januar starter den første av to samlinger i NTNUs etter- og videreutdanningskurs «Sikkerhetsstyring og risikoanalyse i havbruk».

Fristen for å sende inn søknad om deltakelse er snarest!

Næringen utvikles raskt, og krav og forventninger til risikoanalyser og styring av sikkerhet for personer, utstyr og fisk øker kontinuerlig. Likeså til ivaretakelse av medarbeidere og kolleger i utsatte jobber.

Dette kurset er utviklet  for både oppdrettsselskaper, teknologi- og tjenesteleverandører inklusive utviklere, og offentlig forvaltning. Ansatte på ulike nivåer og med ulike funksjoner vil ha stort utbytte av den kunnskap og refleksjon som dette kurset vil gi.

Her får kandidatene solid faglig påfyll, gode diskusjoner på tvers og hjemmeoppgave for å få tatt i bruk kunnskapen direkte i eget selskap. Pilotkurset som gikk forrige vinter høstet gode tilbakemeldinger, selv om det ble holdt elektronisk grunnet pandemien.

Mer informasjon og søknad finner du her.