Informasjonsmøte – KLP Trykktanken|Hav22

InnovArena, Havbruksparken, Morefish og Blått kompetansesenter gjennomfører KLP Trykktanken|Hav22 i samarbeid med CoFounder og inviterer til informasjonsmøte om programmet og mulighetene for å søke om deltagelse.
KLP Trykktanken er en intensiv utviklingsprosess for å kvalifisere og utvikle forretningsideer og investeringsmuligheter i tidlig fase. Ved hjelp av et tverrfaglig team utvikles ideen mot en forretningsplan, og vi gjennomfører nå Trykktanken med fokus på trøndersk industri, i samarbeid med relevante miljøer og næringsliv. CoFounder leder programmet, og samarbeider med SINTEF og regionale kunnskaps- og innovasjonsmiljøer, klynger og universiteter. KLP er med som finansiell partner.
Framdriftsplan
27. januar: Informasjonsmøte via teams.
21. februar: Frist for innsendinger av ideer.
10. mars: Kick-off.
Allerede nå kan du sende inn din idé og søknadsskjema for å bli med i KLP
Trykktanken HAV.  Søknadsskjema finner du her.  Frist for å sende søknad/melde inn ideer: 21. februar.